Endonezya Elektrik, Güç ve Yenilenebilir Enerji Fuarı